chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 19 Tháng 11 Năm 2017
Ngày hội “Hiến máu tình nguyện” của sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng

Nối tiếp thành công của những ngày hội hiến máu tình nguyện, 200 lượt sinh viên và CBVC Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã…

Danh sách trúng tuyển Ngành Cao đẳng Điều dưỡng Hệ chính quy – Đợt 1 – Năm học 2017 – 2018

Chúc mừng các thí sinh có tên trong Danh sách đã trúng tuyển vào ngành Cao đẳng Điều dưỡng Hệ chính quy – Đợt 1 –…

Danh sách trúng tuyển Ngành Y sĩ Đa khoa Hệ chính quy – Đợt 1 – Năm học 2017 – 2018

Chúc mừng các thí sinh có tên trong Danh sách đã trúng tuyển vào ngành Y sĩ Đa khoa Hệ chính quy – Đợt 1…

Danh sách trúng tuyển Ngành Cao đẳng Dược Hệ chính quy – Đợt 1 – Năm học 2017 – 2018

Chúc mừng các thí sinh có tên trong Danh sách đã trúng tuyển vào ngành Cao đẳng Dược Hệ chính quy – Đợt 1 – Năm…

LỊCH ÔN THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2017

Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng STT Ngành Thời gian 15-16/7/2017 22-23/7/2017 29-30/7/2017 1 Cao đẳng Điều dưỡng GIẢI PHẪU – SINH…

Tin tức - Sự kiện

 • Ngày hội “Hiến máu tình nguyện” của sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng

  Nối tiếp thành công của những ngày hội hiến máu tình nguyện, 200 lượt sinh viên và CBVC Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã…

 • Thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ Tốt nghiệp Năm 2017

    Để chuẩn bị cho Lễ tốt nghiệp vào ngày 07/10/2017. Phòng Đào tạo – QLKH Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng thông báo…

 • Thông báo Danh sách sinh viên miễn học phần môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh

  Các bạn sinh viên theo dõi Quyết định về việc miễn học, miễn thi học phần Giáo dục quốc phòng – an ninh (có danh…

 • Danh sách sinh viên không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Khoá học 2014-2017

  Ban tuyển sinh – Năm học 2017 – 2018 Thông báo tới các bạn danh sách sinh viên không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Khoá học 2014-2017

 • Danh sách công nhận sinh viên tốt nghiệp Khoá học 2014-2017

  Ban tuyển sinh – Năm học 2017 – 2018 Thông báo tới các bạn danh sách công nhận sinh viên tốt nghiệp Khoá học 2014-2017

 • Thông báo thời gian nhập học và thủ tục nhập học của hệ Cao đẳng và Trung cấp

  Ban tuyển sinh – Năm học 2017 – 2018 Thông báo tới các bạn tân sinh viên thời gian và thủ tục nhập hệ Cao…